news.gif - 19782 Bytes
De Opzet Van
De TOMATOSOUP Band

A Dutch Heritage Band.jpg - 38377 BytesThe TOMATOSOUP BAND werd gevormd 1992 door enkele leden van de Nederlandse Canadese Sociëteit in London Ontario, die het opkomende Carnavalseizoen wilde vieren in hun welbekende stijl. In de zuidelijke provincies van Nederland, nl. Brabant en Limburg, drie of vier dagen voor de Veeetigdaagse Vasten begint, wordt carnaval geviert en trekken amateurs muzikanten met hun dweilorkesten over straten en pleinen, zwervend van café tot café, gevolgd door een stoet boemelende feestvierders. Uit deze vijf originele leden groeide de TOMATOSOUP BAND tot twintig enthousiaste muzikanten. De Band treedt op gedurende het hele jaar. Hun unieke stijl, vrolijk en levenslutig dragen bij tot de rijkdom van de vele en verscheidere culturen van Canada. 

De TOMATOSOUP BAND gaat er zeer trots op goodwill-ambassadeur te zijn voor de Nederlandse Canadezen in London en zuidwestelijk Ontario. In hun opvallend-geschilderde bus toert De Band door Ontario en spelen in optochten, buurtfeesten en andere festijns. Vermaken de Oudjes in bejaarden en verpleeghuizen, jongere patiënten in kinderziekenhuizen en oud gedienden in Legioenzalen. Hun optreden vondt ook plats in andere Canadese provincies, over de grens in de Verenigde Staten en ons eigen Nederland. Het was daarom onvermijdelijk: "Eémaaal ergens gespeeld," wederom opnieuw gevraagd.  

[Playing the field]De BAND heeft met elkaar veel plezier, hun lachen, ethousiasme en spontaniteit tijdens optreden werkt aanstekelijk voor de toeschouwers. Daaarom ook geen veraasing uitgenodigd te worden om te spelen op belangrijke gebeurtenissen zoals de Nieuwjaars Receptie van de Luitenenant Gouverneur van Ontario, de Internationale Ploegwedstrijden, verscheidene nationale conventies, VE-Day in New Brunswick (nl. de Vijftigste Verjaardag van de Bevrijding van Nederland) door de Bereden Group der RCMP (Royal Canadain Mounted Police).

 Tot slot hopen wij U komst tegemoet te zien op één van onze aanstaarde gebeurtenissen.

Vertaald door Thijs Drost

[16 live plus three pasties]


arrowl2.gif - 1427 BytesTOMATOSOUP HOME